Blog

Ώρα ευθύνης για τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Μεταφορών

Μετά και την παρέμβαση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ο ΟΑΣΑ απάντησε : «ας νομοθετήσει η κυβέρνηση για τις εκπτώσεις εισιτηρίων στις τρίτεκνες οικογένειες».

Σειρά της κυβέρνησης να πάρει αποφάσεις, για στήριξη των οικογενειών.

Μικρό το οικονομικό κόστος ( το γνωρίζει η κυβέρνηση ) αλλά σημαντικό το κοινωνικό κέρδος!

Επιμένουμε, οι τριτεκνοι έχουμε δύναμη και επιμονή… και έχουμε μνήμη για να θυμόμαστε τις ανάγκες της κοινωνίας αλλά και… τις υποσχέσεις!

 

 


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 358 ΠΡ-ΔΣ

ΗΜΕΡΟΜΙΗΝΙΑ : 16.05.2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. Μαυρουδή

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 8200936

EMAIL : MariaM@oasa.gr

ΘΕΜΑ : Παροχή δικαιώματος μετακίνησης στις τρίτεκνες οικογένειες

ΣΧΕΤ : Το αριθμόν Π/ΕΞ//2301/29,3.2Ο22 έγγραφο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών & Πάσης Ελλάδος

Προς:
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών & Πάσης Ελλάδος

Αγ. Φιλοθέης 19-21
10556 Αθήνα

 

 

Πάσης Ελλάδος

Μακαριώτατε,

Λάβαμε τη συνημμένη θέματι επιστολή σας, ή οποία μας κοινοποιήθηκε από το Υποδομών και Μεταφορών, και δράττοντας της ευκαιρίας, θα θέλαμε να αναφέρουμε τα Κάτωθι. Oι παροχές δικαιωμάτων μετακίνησης των δικαιούχων πλήρους ή μερικής απαλλαγής από την καταβολή κομίστρου. στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ρυθμίζονται από σχετικά νομικό πλαίσιο το οποίο οροθετείται από τα κάτωθι άρθρα;

  1. Το άρθρο 86 του 4530/2018 «Ρύθμιση απαλλαγών και αποζημιώσεων σχετικά με την καταβολή κομίστρου μέσα μαζικής μεταφοράςη, το αντικαταστάβηκε από το άρθρο 110 του N. 4714/2020, και διαμορφώθηκε με το άρθρο 225 παρ 1 ΝΓ4Β23/2021, σύμφωνα με οποίο:

Ειδικότερα το άρθρο 110 που Ν. 4714/2020 αναφέρει’,

Παρ. 1: «Ειοάγονται πλήρε1ς ή μερικές απαλλαγές από την καταβολή κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
οι απαλλαγές καθορίζονται από τον συνδυασμό οικονομικών κριτηρίων καιιιαραμέτρων με τον αριθμό των δικαιούχων. Με κοινή απόφαση των Οικονομικών. Υποδομών και Μεταφορών και
κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου. καθορίζονται τα συγκεκριμένα κριτήρια παροχής των απαλλαγών, οι
κατηγορίες των δικαιούχων απαλλαγών, το είδος απαλλαγής για πάθε κατηγορία δικαιούχων. σε συνδυασμό και με τον αριθμό των δικαιούχων, η διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών. καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας.
Η απόφαση της παρούσας εκδίδεται 31 Ιουλίου

κάθε έτους και τίθεται σε ισχύ  από την 1η Ιανουαρίου επόμενου ημερολογιακού έτους, οι κατηγορίες των δικαιούχων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και των ανωτέρω απαλλαγών καθαρίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομιας, Παιδείας και και Υποδομών και Μεταφορών, εξαιρούμενης της υποχρέωσης έκδοσής της κατ’ έτος. Στην εν’ λόγω απόφαση ορίζονται η διαδικασία χορήγησης των ανωτέρω απαλλαγών και κάθε ειδικότερο ζήτημα

 

Παρ. 2: Η απώλεια εσόδων φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου από τις απαλλαγές της παρ. 1 αποζημιώνεται. Η απ0ζημιωση, λογίζεται ως έσοδο, χορηγείται ετησίως, αφορά το επόμενο οικονομικό έτος και για τη διαμόρφωσή της τίθενται από φορείς στη διάθεση Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών τα απολογιστικά μετακινήσεων προηγούμενου έτους, μετά από προηγούμενη υποχρεωτική διαβούλευση τους φ0ρείς παροχής συγκοινωνιακού έργου.

Παρ. 3: «Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση των κοινών υπουργικών αποφάσεων των παρ. 1 και 2 καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, εγγράφονται στις πιστώσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε ειδικό Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων, και καταβάλλονται στους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου σε δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις. […]»

 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.2 της αρ. 24411/2,1212021 Σύμβασης Απόδοσης και Στόχων. έχει υπογραφεί μεταξύ των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών & Μεταφορών και του ΟΑΣΑ ΑΕ ρυθμίζονται με τρόπο αμοιβαία αποδεκτό o υπολογισμός του ύψους της μηνιαίας αποζημίωσης, που δικαιούται ο ΟΑΣΑ από το Ελληνικό Δημόσιο, για την ακώλυτη παροχή αστικών υπηρεσιών σε καθορισμένες ομάδες δικαιούχων, στο ΙΙλαίσιο της άσκησης κοινωνικής π0λιτικής του Κράτους και η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης.

Ειδικότερα, το άρθρο 3.2 της υπ’αρ 2441/2.12.2021 Σύμβασης Απόδοσης και Στόχων αναφέρει:

άρθρο 3.21 Έκδοση ΚΥΑ για τον καθαρισμό των δικαιούχων:

Έως τις 31 Ιουλίου κάθε έτους εκδίδεται ΚΥΑ των Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και του περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου) που θα καθορίζει τα κριτήρια παροχής πλήρων ή μερικών απαλλαγών από την καταβολή κομίστρου, τις κατηγορίες των δικαιούχων των απαλλαγών και το/τούς φορέα/εις που αμάχητα πιστοποιεί/ούν τους δικαιούχους κάθε κατηγορίας και καθορίζει τον τρόπο ατομικής έγγραφης ή άλλης ατομικής απόδειξης της ιδιότητας του δικαιούχου κατά τη χορήγηση της απαλλαγής μέσω Προσωποποιημένης Κάρτας ή μέσω άλλου αντίστοιχου μέσου. τον με τυχόν φυσικά μέσα έλεγχο κομίστρου, το είδος της απαλλαγής για κάθε κατηγορία δικαιούχων συνδυασμό και με τον αριθμό των δικαιούχων, τη διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών καθώς και άλλο συναφές ζήτημα, τίθεται σε ισχύ από την 1η του επόμενου ημερολογιακού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 86 του ν. 4530/2018 όπως εκάστοτε ισχύει και λαμβανομένων υπόψη τυχόv σχετικών προβλέψεων στην παρούσα σύμβαση. Σε περίπτωση που δεν εκδοθεί ΚΥΑ για κάποια κατηγορία προσώπων ως προς κάποι0 (επόμενο) έτος σύμφωνα με τα ως άνω, ο ΟΑΣΑ δεν θα υποχρεούται να παράσχει πλήρη ή απαλλαγή από την καταβ0λή κομίστρου ως προς την εν λόγω κατηγορία δικαιούχων για τη εν λόγω περίοδο αναφοράς.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ΟΑΣΑ. Δεν δύναται να υπερβεί το υφιστάμενο νομοθετικό Πλαίσιο παροχής δικαιωμάτων μετακίνησης με απαλλαγή ή μειωμένους τύπους κομίστρου στα μέλη των τριγενών οικογενειών χωρίς ειδικότερη προηγούμενη νομοθετική ή κανονιστική πρόβλεψη. Προκειμένου να θεσμοθετηθεί αυτή η παροχή δικαιωμάτων μετακίνησης, θα πρέπει o σχετικός Φορέας άσκησης και παροχής της σχετικής κοινωνικής πολιτικής (ήτοι το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων), να μεριμνήσει για την εισαγωγή της, σύμφωνα τα προβλεπόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 86, για την συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων και στη συνέχεια να εκδοθεί η ΚΥΑ των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 110 που θα υπολογίσει και θα ρυθμίσει την καταβολή της αποζημίωσης της συγκεκριμένης παροχής.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας νια οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος Ο.Α.Σ.Α

Αριστέα Αντωνοπούλου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. ΓΕΔΣΕΛ/ΔΕΛ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ.
-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ
Email: opotte@gmail.com
-ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
-ΕΕΣΥΠ