Blog

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ «ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ»

Αξιότιμες-οι κυρίες και κύριοι,
η ΟΠΟΤΤΕ απευθύνεται σε εσάς, ζητώντας να μας (απαντήσετε) γνωστοποιήσετε εγγράφως τις προτάσεις και πρωτοβουλίες που έχετε συμπεριλάβει στο πρόγραμμά σας και τις οποίες σκοπεύετε να υλοποιήσετε ως κυβέρνηση, αναφορικά με το Δημογραφικό .
Όλα τα προηγούμενα χρόνια η ΟΠΟΤΤΕ ( οι τρίτεκνοι της Ελλάδας) και η ΠΟΠΟ ( οι τρίτεκνοι της Κύπρου), προβάλλουμε το Δημογραφικό σαν ΠΛΕΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ που ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ.
Η απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου το 2019, τα στοιχεία της απογραφής, όλες οι επιστημονικές μελέτες, με δραματικό τρόπο εντοπίζουν το πρόβλημα. Επισημαίνουν την ανάγκη στήριξης της οικογένειας, την διαμόρφωση όρων για δημιουργία οικογένειας από τους νέους μας.
Οι ασκούμενες πολιτικές των κυβερνήσεων ΕΙΝΑΙ ΕΧΘΡΙΚΕΣ στην στήριξη της οικογένειας.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
– Δεν άλλαξε ο νόμος του 1979 (!) που χαρακτηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες.
– Η αναγκαία κοινωνική ομπρέλα από το κράτος ώστε να κάνουν οικογένεια τα νέα παιδιά, αντιμετωπίστηκε ανεπιτυχώς με ….κουπόνια που βαπτίστηκαν pass.
– Οι αυξήσεις και η αισχροκέρδεια στα είδη πρώτης ανάγκης , στα καύσιμα και την ενέργεια που γονατίζουν τον οικογενειακό προγραμματισμό… πάλι με pass για κάθε χρήση.
– Όλα αυτά τα μέτρα αποφασίστηκαν για την ενίσχυση στις επιχειρήσεις ενέργειας , καυσίμων και τροφίμων και όχι για την ανακούφιση των πολιτών.
-Και οι πρόσφατες εξαγγελίες με την ασφάλιση κατοικίας είναι δώρο προς τις ασφαλιστικές εταιρείες .
Οι Οικογένειες και οι Τρίτεκνοι απουσιάζουν από τις προεκλογικές εξαγγελίες ( που άλλωστε οι υποσχέσεις δεν κοστίζουν ) των κομμάτων που κυβέρνησαν ως τώρα.
Παρά τα μεγάλα λόγια «η βόμβα» του Δημογραφικού δεν απασχολεί ΜΜΕ και τα κόμματα που φιλοδοξούν να κυβερνήσουν .
Με βάση την «Χάρτα των αιτημάτων των τρίτεκνων» για τη στήριξη της Οικογένειας ζητάμε τις ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ –πριν τις εκλογές- για να αντιληφθούμε και εμείς – ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ- θέσεις και προθέσεις και να αποφασίσουμε πως θα στηρίξουμε με τον καλύτερο τρόπο τις οικογένειες μας.
1) Έχετε πρόθεση να υποστηρίξετε σαν ΑΜΕΣΗ νομοθετική πρωτοβουλία την παρακάτω πρόταση νόμου ;
Πρόταση Νόμου της ΟΠΟΤΤΕ
«Για την ένταξη των τριτέκνων οικογενειών ως πολυτέκνων στο νόμο 1910/1944.»
1. Το άρθρο πρώτον του ν. 1910/1944 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή
νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά της εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
2. Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του παρόντος, τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα.
1. Για τις διατάξεις του παρόντος συμπλήρωση ηλικίας θεωρείται η 31 Δεκεμβρίου τους έτους αναφοράς».
2) Υποστηρίζετε πως μέτρα στήριξης των μεγάλων οικογενειών από 3 παιδιά και πάνω θα πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα και θα εργαστείτε για αυτό;
– Ένταξη των τριτεκνων οικογενειών στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες – Εκπτώσεις στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ( αστικά, υπεραστικά, πλοία, τρένα ) με νομοθετική ρύθμιση. Ιδιαίτερη και άμεση προτεραιότητα στις νησιωτικές περιοχές.
-Πραγματικές μειώσεις στους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας , καύσιμα και τρόφιμα -Φορολογικές ελαφρύνσεις στις οικογένειες, επαναφορά επιδόματος οικογένειας
-Εξασφάλιση στέγης στα παιδιά που σπουδάζουν εκτός της πόλης μόνιμης κατοικίας -Διευκολύνσεις με μέτρα ενίσχυσης της συνοχής της οικογένειας με αποσπάσεις και μεταθέσεις
– Κατοχύρωση των ποσοστώσεων στις Προσλήψεις στο δημόσιο
3) Θα υποστηρίξετε ένα συνεκτικό πλαίσιο μέτρων ώστε οι νέοι να αντιμετωπίζουν ασφαλές περιβάλλον που θα δημιουργεί προϋποθέσεις για να κάνουν οικογένεια ;
– Στην εργασία με ασφάλιση, αξιοπρεπείς μισθούς και συνθήκες εργασίας
-Στην κατοικία με ουσιαστικές παρεμβάσεις απόκτησης λαϊκής στέγης μέσα από Δημόσιο Φορέα κατασκευής και διαχείρισης
– Στις κοινωνικές υποδομές, στην υγεία ( από την Πρωτοβάθμια ως την τριτοβάθμια και την πρόληψη- και την Παιδεία- από τον παιδικό σταθμό ως το Πανεπιστήμιο )
-Ενίσχυση και στήριξη της αγροτικής οικονομίας και των νέων που επιθυμούν να
εργαστούν σε αυτόν τον τομέα
Για όλα τα παραπάνω που αποτελούν ένα βασικό τμήμα των αιτημάτων ( και Αναγκών ) όχι για τους τρίτεκνους αλλά για τον τόπο μας, περιμένουμε τις δικές σας απαντήσεις.
Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΟΤΤΕ