Χωρίς κατηγορία

Από την παρέμβαση της ΟΠΟΤΤΕ στην επιτροπή περιφερειών του ελληνικού κοινοβουλίου για το δημογραφικό.

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε με παρεμβάσεις, επαφές, προτάσεις και κινητοποιήσεις! Για το δημογραφικό, τους τρίτεκνους, την οικογένεια! https://drive.google.com/file/u/0/d/1kE0szh26udVphffovYwtUCaZFSsvJv-3/view?t=7   ...